Follow us on Facebook
Share:
share
 
Attendance    | Class Cancellation   | Class Make-up   | Class Change   | Exam Schedule   | Back

การสอบ GREATS สำหรับนักศึกษาปี 2564

ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) กำหนดตารางการจัดทดสอบ GREATS ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรองรับการใช้ผลคะแนนให้ทันในการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256โดยจะเปิดสอบสำหรับนักศึกษารหัส 2564 ก่อน และรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มกราคม 2565 ได้ที่ https://greats.tu.ac.th ค่าสมัครสอบคนละ 300 บาท (นักศึกษาเลือกสอบได้เพียง 1 รอบเท่านั้น) ตามรายละเอียดดังนี้
 
ช่วงสมัครสอบ
รูปแบบการสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
สถานที่สอบ
1 - 7 มกราคม 2565
Computer Based
10-14 มกราคม 2565
รอบเช้า 9.00–12.00 น.
ตึกวิศิษฎ์อักษร
 
 
 
รอบบ่าย 13.00–16.00 น.
มธ.ศูนย์รังสิต
 
 
 
รอบค่ำ 17.00-20.00 น.
 
Paper Based
เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
9.30-12.30 น.
มธ.ศูนย์พัทยา
 
 
อาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
9.30-12.30 น.
มธ.ศูนย์ลำปาง